Založenie záhrady Jána Pavla II. sa riadilo dôležitou myšlienkou, túžbou pomôcť iným ľuďom a tým aj pokračovať v diele poľského pápeža.

Časť zisku z predaja vstupeniek do záhrady poskytneme do Asociácie rodičov a opatrovateľov postihnutých detí „Dać Szansę” vo Wadowiciach. Hlavným cieľom združenia je pomôcť ľuďom, ktorí sú poškodení a vylúčení, najmä deti so zdravotným postihnutím v oblastiach vzdelávania, sociálnej starostlivosti, ochrany a podpory zdravia, poškodených pri nehodách a vyžadujúcich rehabilitáciu.

Radi by sme pomohli členom Asociácie so sídlom vo Wadowiciach, pretože „všetko začalo v tomto meste …”. Návštevníci Záhrady Jána Pavla II. majú možnosť nielen priblížiť dejiny života Svätého Otca, ale aj podporiť vznešený cieľ. Vďaka tomuto druhu aktivít môže každý z nás prispieť k pomoci najchudobnejším.

Sme si vedomí rozsahu tragédie, ktorá ovplyvňuje ľudí okolo nás, a preto chceme ukázať, koľko radosti a spokojnosti môže poskytnúť pomoc inej osobe.

Pomáhame pomáhať!

Pripojte sa k nám!

Pozývame Vás na návštevu webovej stránky Asociácie www.dacszanse.pl