1. Na terenie Inwałd Parku mogą przebywać osoby z ważnym biletem wstępu.
 2. Bilet wstępu upoważnia do odwiedzin Parków wchodzących w skład Inwałd Parku – Park Miniatur, Warownia Inwałd, Dinolandia i Ogród Jana Pawła II. W okresie zimowym niektóre Parki mogą być nieczynne.
 3. Bilet wstępu do Inwałd Parku obowiązuje przez dwa następujące po sobie dni.
 4. Bilet wstępu ma postać opaski, która jest zakładana na rękę klienta przez pracownika Parku.
 5. Z jednej opaski może korzystać tylko jedna osoba – niedozwolone jest jej odstępowanie osobie drugiej. Uszkodzenie lub zerwanie opaski powoduje utratę ważności biletu wstępu.
 6. Wstęp do Inwałd Parku i korzystanie z dostępnych w nim atrakcji dla dzieci i młodzieży do 12 roku życia wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych. Rodzice lub opiekunowie dorośli ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoje dzieci.
 7. Niewykorzystanie biletu wstępu w określonym terminie (dwa kolejne dni) nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
 8. Nieskorzystanie z któregoś z Parków wchodzących w skład Inwałd Parku oraz atrakcji w cenie biletu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
 9. Inwałd Park organizuje różne akcje promocyjne. Każda z nich regulowana jest odpowiednim Regulaminem. Nieprzestrzeganie założeń Regulaminu poszczególnej akcji promocyjnej uniemożliwia udział w akcji.
 10. W przypadku złych warunków atmosferycznych niektóre atrakcje mogą być nieczynne.
 11. W razie niepogody czas pracy Inwałd Parku może być skrócony (np. z powodu całodniowego deszczu).
 12. Ograniczenia wiekowe są bezwzględnie przestrzegane.
 13. Korzystanie z niektórych atrakcji wymaga wypełnienia stosownych oświadczeń.
 14. Atrakcje są czynne tylko w godzinach otwarcia Parków.
 15. Korzystając z atrakcji należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i regulaminów.
 16. Na terenie Inwałd Parku obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 17. Inwałd Park nie odpowiada za rzeczy zagubione na terenie Parków.
 18. Wejście na teren Inwałd Parku jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie swojego wizerunku na nośnikach audio, wideo i foto oraz na publikację tych materiałów w celach promocyjnych Inwałd Parku.
 19. Osoby, które w rażący sposób naruszą Regulamin Inwałd Parku zostaną poproszone o opuszczenie Inwałd Parku bez prawa ubiegania się o zwrot pieniędzy.
 20. Wstęp na teren Inwałd Paku jest jednoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem, akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem do ich przestrzegania.