Historické workshopy pre triedy I-III

 1. Ako vyzeral život v stredoveku – každodenný život a zvyky
  Počas workshopov sa deti učia, ak každodenný život v stredoveku vyzerá, ako sa ziskávalo jedlo, aké bolo oblečenie a v čo sa hrali deti. Žiaci sa naučia také pojmy ako história a stredovek, uvidia, ako boli v stredoveku stavané domy a aké mali vybavenie. Príťažlivosťou bude príležitosť vidieť a dotýkať sa mnohých každodenných predmetov, na ktoré sa dnes často zabúda. Počas workshopov uskutočňované sú pohybové hry a zábavy.
 2. Konštrukcia hradu a život na hrade
  Workshopy začínajú na úpätí hradu, kde sa diskutuje o funkcii podhradia. Sprievodca so skupinou vstúpi do jednej z chat – vysvetli jej konštrukciu a určenie. Ďalšia časť je vo forme prechádzky. Po vstupe do hradu sa skupina dozve zaujímavosti o prvkoch obrannej architektúry, ako sú steny, bašta, mreža alebo nádvorie. Účastníci navštevujú aj dámsku komnatu, aby zistili, v akých podmienkach žili najdôležitejší ľudia na zámku. Na konci sa deti zúčastňujú pohybových hier.
 3. Rytierske zvyky, výzbroj a vybavenie
  Workshop prebieha v jednej z najvýznamnejších komnát hradu – rytierskej sály. Študenti sa oboznámia s cestou, ktorú rytierský kandidát musel prejsť, aké požiadavky musel splniť, čo sa musel naučiť. Spomína sa téma turnajov a čestného kódexu. Sprievodca prezentuje rytierske oblečenie, meče a štíty a približuje siluety známych rytierov éry. Workshopy končí rytiersky turnaj alebo lukostreľba.

Historické workshopy pre triedy IV-VIII

 1. Architektúra stredoveku s ohľadom na stavbu hradu
  Účastníci sa dozvedia o všeobecných charakteristikách stredoveku a najdôležitejších pojmoch sakrálnej a obrannej architektúry. Sprievodca popisuje románsky a gotický štýl, dáva príklady známych kostolov, katedrál a hradov. Prechádzka okolo stredovekej Pevnosti, žiaci sa stretávajú s pojmami, ako sú blanky, kláštor, systém podpery, dozvedia sa o typoch hradov, ich funkciách a niektorých obliehacích technikách. Po vyučovaní sú deti pozvané na zábavu vonku.
 2. Organizácia života v oblasti podhradia – zvyky, oblečenie a stredoveké profesie
  Workshopy sa uskutočňujú vo vzdelávacej chate. Žiaci spoznajú históriou stredoveku – názov, časové rámce, ako aj najdôležitejšie bitky a udalosti éry. Prednášajúci zaujímavým spôsobom hovorí o feudálnom systéme, objavoch stredoveku, povolaniach – dnes často zapomenutých. Prednáška je obohatená ručnými prácami (tkanie, teleskopy, výroba šnúrok) a historickými kvízami.
 3. Rytierstvo, výzbroj, zbráň a stredoveké stroje
  Workshop začína krátkym popisom hradu, éry a pripomienkou najdôležitejších historických faktov tohto obdobia. Hlavným cieľom kurzu je však diskutovať o otázkach týkajúcich sa rytierov. Účastníci spoznajú úlohy pažy, panošy ako aj rytiera. Naučia sa, aké sú prvky výzbroje, ako bol ozbrojený strelec, čo bola heraldika a aké boli začiatky strelných zbraní na bojovom poli. Sprievodca tiež vysvetlí obliehacie techniky a stroje.

Ako suvenír dostane každý účastník diplom Objaviteľa Starovekej Histórie.

Doba trvania workshopov: 1 hodina
Cena: vstupenka do Pevnosti Inwałd + 10,00 / osobu
Dodatočná možnosť: pečenie klobások na táboráku – 7,00 PLN / osobu

Informácie a rezervácia :
tel: 696 080 944, 33 875 73 20
e-mail: info@parkminiatur.com