Počas workshopu sa deti naučia vyrábať sviečky z voskovej náplasti. Počas workshopu prednášateľ rozpráva o histórii stvorenia sviečok, dáva rôzne zaujímavosti o starobylej forme včelárstva lesného. Vytváranie sviečok sa učí prostredníctvom tvorivej hry, počas ktorej sa deti rozvíjajú umelecky, ručne a intelektuálne. Čas strávený na workshopoch budú si niekoľkokrát spomínať v škole a doma.

Ako suvenír dostane každý účastník diplom Objaviteľa Starovekej Histórie.

Doba trvania workshopov: 1 hodina
Cena: vstupenka do Pevnosti Inwałd + 10 PLN / osobu

Informácie a rezervácia :
tel: 696 080 944, 33 875 73 20
e-mail: info@parkminiatur.com