Over 20,000 visitors a year from all over the world visiting our facility is the proof of trust that obliges us. ParkHotelŁysoń **** cares about the quality of services provided at the highest level in the field of hotel management and gastronomy.

Discount prices of dinners and overnight stays in a package with the Inwałd Park give you a chance for a quiet, carefree tour of new places. The location of ParkHotelŁysoń **** in the heart of it is a great proposal for rest after all-day entertainment. A multitude of attractions of the Inwałd Park complex and the surrounding area will allow you to plan an interesting, longer holiday.

Family, homeness, professional service, which constantly improves its skills in every field with the best masters in the country, will make every visit to our facility remaining in your memory for a long time.

Viac ako 20 000 návštevníkov za rok z celého sveta, ktorí navštevujú naš objekt, je dôvera, ktorá zaväzuje. ParkHotel Łysoń **** sa stára o kvalitu poskytovaných služieb na najvyššej úrovni v oblasti hotelierstva a gastronómie.
Akciové ceny obedov a ubytovania v balíku s Inwałd Parkom vám dávajú šancu na pokojné a bezstarostné prehliadky stále nových miest. Poloha hotela ParkHotel Łysoń **** v samom jeho srdci je skvelou voľbou pre odpočinok po celodennej zábave. Mnoho atrakcií komplexu Inwałd Park a okolia vám umožní naplánovať zaujímavú, dlhšiu dovolenku.
Rodina, domáca atmosféra, profesionálne služby, ktoré neustále zlepšujú svoje zručnosti v každej oblasti najlepších u najlepších majstrov v krajine, urobia každú návštevu nášho objektu nezabudnuteľnou.