Powstaniu Ogrodu Jana Pawła II przyświecała ważna idea, chęć pomagania drugiemu człowiekowi, a tym samym kontynuacja dzieła Papieża Polaka.

Część zysku ze sprzedaży biletów do Ogrodu przekazujemy na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach. Głównym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób poszkodowanych i wykluczonych, a w szczególności dzieci niepełnosprawnych w zakresie wychowania, edukacji, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, poszkodowanym w wypadkach i wymagającym rehabilitacji.

Pragniemy pomóc wychowankom Stowarzyszenia mieszczącego się w Wadowicach, bo przecież „w tym mieście wszystko się zaczęło…”. Odwiedzający Ogród Jana Pawła II mają okazję nie tylko przybliżyć sobie historię życia Ojca Świętego, ale i wesprzeć szczytny cel. Dzięki tego typu działaniom każdy z nas może mieć swój wkład w pomoc tym najbardziej potrzebującym.

Zdajemy sobie sprawę z rozmiaru tragedii, jakie dotykają ludzi wokół nas, dlatego chcemy pokazać ile radości i satysfakcji może dawać pomaganie drugiemu człowiekowi.

Pomagamy pomagać!

Dołącz do nas!

Zapraszamy do odwiedzin strony Stowarzyszenia www.dacszanse.pl