Spotkanie integracyjne to kilkugodzinne spotkanie większej grupy pracowników, bez udziału ich rodzin. Spotkanie odbywa się w luźnej atmosferze, ale wyraźnie nawiązuje do sfery zawodowej i pracodawcy. Celem jest wzmocnienie/podtrzymanie integracji zarówno pomiędzy członkami zespołu wzajemnie, jak też pracowników z organizacją.
Pracownicy będą zadowoleni ze spotkania integracyjnego, gdy zachowane zostaną właściwe proporcje między zabawą, a aktywnościami integracyjnymi.
Proponujemy organizację spotkania integracyjnego w przestrzeni Inwałd Parku wydzielonej do dyspozycji wyłącznie Twoich Gości, z jednoczesną możliwością korzystania ze wszystkich atrakcji parku rozrywki.
Można skorzystać z gotowych programów integracyjnych lub wybrać program indywidualny. Zapewniamy opiekę animatora oraz możliwość skorzystania z menu indywidualnego lub menu w restauracjach Inwałd Parku.

Informacje i rezerwacja:
tel: +48 515 106 090, +48 515 107 090
e-mail: info@inwaldpark.pl